Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Het cliëntvolgsysteem/crm CRVS voor:

Mantelzorgondersteuning

Vrijwilligerssteunpunt

GGZ / Psychosociale begeleiding

WMO-loket, sociale wijkteams en meer...

Het CRVS is reeds sinds 2007 in gebruik bij welzijnsorganisaties. Vanaf het begin is het systeem steeds in ontwikkeling geweest en zijn er steeds nieuwe functionaliteiten bij gekomen. De gebruikers zijn verdeeld over mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, Psychosociale en GGZ gemeenten (WMO-loketten, wijkteams, jeugdzorg, de lokale Sociale Dienst), maar ook reïntegratie- & outplacementbureaus. We onderscheiden om die reden verschillende soorten CRVS, te weten: