Soorten CRVS

Inmiddels wordt het CRVS bij een nog steeds toenemend aantal organisaties in het gehele land gebruikt. Het CRVS heeft meer dan 900 gebruikers, verdeeld over welzijns- en vrijwilligersorganisaties, (informele)zorgorganisaties, organisaties die bijvoorbeeld ondersteunen in begeleid wonen, organisaties in de verslavingszorg, gemeenten en de lokale Sociale Dienst, maar ook thuiszorgorganisaties. We onderscheiden om die reden verschillende soorten CRVS, te weten:


Het CRVS voor:
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Mantelzorgorganisaties
 • Informele zorgorganisaties
 • Gemeentelijke WMO-lokketten
 • Sociaal Wijkteam
 • Jeugdzorg
 • Reïntegratie, Outplacement en Jobcoaches
 • De CRVS-WebApp

 • In ontwikkeling:
 • Het CRVS voor thuiszorg / ZZP (inclusief webApp voor bijvoorbeeld tijdregistratie)