Soorten CRVS

Inmiddels wordt het CRVS bij een nog steeds toenemend aantal organisaties in het gehele land gebruikt. De gebruikers zijn verdeeld over welzijns- en vrijwilligersorganisaties, informele zorgorganisaties (bijvoorbeeld ondersteuning in begeleid wonen of in de verslavingszorg), gemeenten (WMO-loketten, wijkteams, jeugdzorg, de lokale Sociale Dienst), maar ook reïntegratie- & outplacementbureaus. We onderscheiden om die reden verschillende soorten CRVS, te weten: