Gebruikers
Inmiddels wordt het CRVS bij een nog steeds toenemend aantal organisaties in het gehele land gebruikt. Het CRVS heeft meer dan 900 gebruikers, verdeeld over welzijns- en vrijwilligersorganisaties, (informele)zorgorganisaties, organisaties die bijvoorbeeld ondersteunen in begeleid wonen, organisaties in de verslavingszorg, gemeenten en de lokale Sociale Dienst, maar ook thuiszorgorganisaties. We onderscheiden om die reden verschillende soorten CRVS, te weten:

Het CRVS voor:
  • Welzijnsorganisaties
  • Gemeentelijke WMO-lokketten
  • Vrijwilligersorganisaties (+ vacaturebank)
  • Mantelzorgorganisaties
  • Informele zorgorganisaties
  • De CRVS-WebApp
  • Reïntegratie, Outplacement en Jobcoaches

  • In ontwikkeling:
  • Het CRVS voor thuiszorg / ZZP (inclusief webApp voor bijvoorbeeld tijdregistratie)