Gebruikers
Inmiddels wordt het CRVS bij een nog steeds toenemend aantal organisaties in het gehele land gebruikt. Het CRVS heeft meer dan 900 gebruikers, verdeeld over welzijns- en vrijwilligersorganisaties, (informele)zorgorganisaties, organisaties die bijvoorbeeld ondersteunen in begeleid wonen, organisaties in de verslavingszorg, gemeenten en de lokale Sociale Dienst, maar ook thuiszorgorganisaties. We onderscheiden om die reden verschillende soorten CRVS, te weten:

  • Het CRVS voor welzijnsorganisaties
  • Het CRVS voor vrijwilligersorganisaties
  • Het CRVS voor vrijwilligersorganisaties + vacaturebank
  • Het CRVS voor informele zorgorganisaties
  • Het CRVS voor gemeenten (inclusief WMO-module)
  • Het CRVS Small
  • In ontwikkeling: Het CRVS voor thuiszorg / ZZP (inclusief webApp voor bijvoorbeeld tijdregistratie)