Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl
Voor wie is het CRVS
Het CRVS wordt bij een nog steeds toenemend aantal organisaties in het gehele land gebruikt. De gebruikers zijn verdeeld over welzijns- en vrijwilligersorganisaties, informele zorgorganisaties (bijvoorbeeld ondersteuning in begeleid wonen of in de verslavingszorg), gemeenten (WMO-loketten, wijkteams, jeugdzorg, de lokale Sociale Dienst), maar ook reïntegratie- & outplacementbureaus. We onderscheiden om die reden verschillende soorten CRVS, te weten: