WMO Managementondersteuning
E-mailadres: info@wmomo.nl
Telefoon: (0252) 428408

KvK nr. 28086593
Algemene voorwaarden
Geldend voor My-Link Design vof en voor werkzaamheden en producten van WMOMO (WMO Managementondersteuning).Voor al onze werkzaamheden hanteren wij de de algemene voorwaarden van Nederland ICT .

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.