Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl
Voor wie

Het CRVS voor brede Welzijnsorganisaties

Het CRVS is een zeer krachtige webapplicatie waarmee alle inspanningen ten behoeve van cliënten geregistreerd kunnen worden. Naast registratie- en volgacties voor de cliënten, waaraan aangeboden voorzieningen kunnen worden gekoppeld, bevat het CRVS ook de mogelijkheid om alle activiteiten richting de betrokken vrijwilligers en/of mantelzorgers te registeren. Lees verder

Het CRVS voor Vrijwilligersorganisaties

Dit CRVS wordt met name gebruikt om de inzetbaarheid uw vrijwilligers in kaart te brengen. Door het invullen van het (uitgebreide) intakeformulier bent u exact op de hoogte van wensen, ervaringen en beschikbaarheid van de vrijwilliger. Daardoor kunnen er direct en eenvoudig matches plaatsvinden met cliënten, hulpvragen en vrijwilligersvacatures. Lees verder

Het CRVS voor Mantelzorgorganisaties

Binnen het CRVS voor mantelzorgorganisaties beschikt men eveneens over een uitgebreid intakeformulier en ruime verslaggevingsmogelijkheden. Hierdoor is men goed op de hoogte van de persoonlijke situatie van de mantelzorger en zorgvrager. Ook biedt het CRVS verschillende mogelijkheden aan de jaarlijks terugkerende mantelzorgwaardering. Lees verder

Voor Reïntegratie- en Outplacementbureaus

Voor reïntegratie-, loopbaanadvies- en outplacementbureaus hebben wij een CRVS ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor planning, trajectbewaking en managementrapportages voor o.a. coachings- en verzuimbegeleidingsactiviteiten. Lees verder

Voor informele zorgorganisaties

Dit CRVS is speciaal ingericht voor informele zorgorganisaties in bijvoorbeeld psychosociale begeleiding of organisaties die voorlichting geven en preventie bieden in de verslavingszorg. Ook cliënten kunnen inloggen om bepaalde gegevens te beheren en o.a. hun eigen dossier downloaden. Lees verder

Het CRVS voor WMO-loketten

Het CRVS voor WMO-loketten heeft o.a. een WMO-module. De participerende gemeenten kunnen met deze module op een uniforme wijze WMO-formulieren invoeren, waardoor zij allemaal op dezelfde manier de Intergemeentelijke Sociale Dienst informeren. Lees verder

Vacaturebank Vrijwilligers
Met de vacaturebank heeft u een krachtige tool in handen waarmee u alle inzicht heeft in het reilen en zeilen van vrijwilligers die betrokken zijn bij uw organisatie.
Vrijwilligersacademie
Een online-portaal om workshops en thema-bijeenkomsten aan te bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers.
Buurthulpcentrale
De applicatie Buurthulpcentrale brengt mensen die een hulpvraag hebben in contact met mensen die hulp kunnen bieden. Een marktplaats voor wijkbewoners.
NIEUWS
BI-dashboard voor het CRVS
Power BI-dashboard - Managementinformatie gevisualiseerd

Op dit moment zijn wij in gesprek met enkele relaties over de koppeling van Power-BI met het CRVS. Met Power-BI kunnen managementgegevens gemodelleerd en gevisualiseerd worden. Een Power-BI-Dashboard biedt in één oogopslag een totaal verhaal van de managementinformatie. Een Power-BI-dashboard bestaat uit één pagina, ook wel een canvas genoemd, die gebruikmaakt van visuals om een ​​verhaal te vertellen.
Nieuwe relaties
Nieuwe relaties WMOMO Nieuwe relaties WMOMO Nieuwe relaties WMOMO
Ook Sensire heeft gekozen voor WMOMO: Yunio (jeugdgezondheidszorg) en het Mantelzorg Steunpunt Sensire gaan gebruik maken van het CRM/cliëntvolgsysteem CRVS. Daarnaast is ook Sociaalwerk Oude IJsselstreek een nieuwe relatie die het CRVS gaat gebruiken
Voor wie werken wij