Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl
Benieuwd hoe het CRVS werkt?

Maak dan persoonlijke logingegevens aan en bekijk direct de Demo

Een Cliëntvolgsysteem/CRM voor het sociaal domein

Sinds de totstandkoming van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 hebben wij ons gericht op de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem, het CRVS (CliëntRegistratie- & VolgSysteem). Het CRVS is een zeer krachtig cliëntvolgsysteem dat in heel Nederland wordt gebruikt binnen het sociale domein. Het CRVS is online, flexibel en schaalbaar en is naar uw wensen is aan te passen.

Vanaf het begin is het systeem steeds in ontwikkeling geweest en zijn er, in samenwerking met diverse welzijnsorganisaties, verschillende versies tot stand gekomen:
Wilt u overstappen vanuit een ander softwaresysteem naar het CRVS? Dan is het wellicht fijn om te weten dat wij ruime ervaring hebben met het migreren van alle data (niet alleen naw) uit andere systemen. Wanneer u eens wilt overleggen met ons, kunt bellen op telefoonnummer (023)7853110 of e-mail info@wmomo.nl

Met het CRVS heef u altijd helder:

Wat de situatie is van uw cliënten / mantelzorgers / vrijwilligers / beroepskrachten.
Welke acties u moet ondernemen.
Waar uw tijd en zorg naar uitgaat.
Wat de resultaten van uw inspanningen zijn.
NIEUWS
Nieuwe vrijwilligers, mantelzorgers en hulpvragers direct via uw eigen website in het CRVS.
Het Cliëntvolgsysteem CRVS biedt de mogelijkheid van API-koppelingen tussen uw eigen website en het CRVS als CRM. Nieuwe mantelzorgers, hulpvragers of vrijwilligers die zich via een formulier op uw website aanmelden worden op deze manier zonder uw tussenkomst direct in het CRVS geregistreerd waarbij automatisch een klantkaart wordt aangemaakt. Dit voorkomt dubbele handelingen. Lees verder >>
Nieuwe relaties
Team+Ed - Sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen
Steunpunt GGZ Utrecht

  • TEAM+ED
  • Steunpunt GGZ Utrecht
  • Radius Welzijn in Leiden en Oegstgeest
  • Mens en Welzijn in Voorst
  • Mens de Bilt

Het CRVS voor brede Welzijnsorganisaties

Het CRVS is een zeer krachtige webapplicatie waarmee alle inspanningen ten behoeve van al uw cliënten geregistreerd kunnen worden. Naast registratie- en volgacties voor de cliënten, waaraan aangeboden voorzieningen kunnen worden gekoppeld, bevat het CRVS ook de mogelijkheid om alle activiteiten richting de betrokken vrijwilligers en/of mantelzorgers te registeren. Lees verder

Het CRVS voor Vrijwilligersorganisaties

Dit CRVS wordt met name gebruikt om de inzetbaarheid de vrijwilligers in kaart te brengen. Door het invullen van het (uitgebreide) intakeformulier bent u exact op de hoogte van wensen, ervaringen en beschikbaarheid van de vrijwilliger. Daardoor kunnen er direct en eenvoudig matches plaatsvinden ten behoeve van cliënten, hulpvragen en vrijwilligersvacatures. Lees verder

Het CRVS voor Centrum Mantelzorgondersteuning

Binnen dit CRVS beschikt men eveneens over een uitgebreid intakeformulier en ruime verslaggevingsmogelijkheden. Hierdoor is men goed op de hoogte van de persoonlijke situatie van de mantelzorger en zorgvrager. Ook biedt het CRVS mogelijkheden t.b.v. de jaarlijks terugkerende mantelzorgwaarderingaanvragen. Lees verder

Het CRVS voor Psychosociale begeleiding en GGZ-organisaties

Dit CRVS is speciaal ingericht voor informele zorgorganisaties in bijvoorbeeld psychosociale begeleiding of bijvoorbeeld organisaties die voorlichting geven en preventie bieden in de verslavingszorg. Ook cliënten kunnen inloggen om gegevens in te zien en het eigen dossier te downloaden. Voor het inzien van gegevens of het plaatsen van een vraag kan ook het CRVS-klantportaal gebruikt worden.
Lees verder

Het CRVS voor WMO-loketten

Het CRVS voor WMO-loketten heeft o.a. een WMO-module. De participerende gemeenten kunnen met deze module op uniforme wijze WMO-formulieren invoeren, waardoor allen op een zelfde manier de Intergemeentelijke Sociale Dienst informeren. Lees verder

Vrijwilligersvacaturebank
(met vrijwilligersacademie)
Met deze vacaturebank heeft u een krachtige tool in handen waarmee u alle inzicht heeft in het reilen en zeilen van vrijwilligers die betrokken zijn bij uw organisatie. De vacaturebank wordt meestal gebruikt in combinatie met de vrijwilligersacademie, maar is ook geïntegreerd in het vrijwilligersplatform.(Een complete website met vacaturebank, talentenscan, vrijwilligersacademie, buurthulpcentrale en cliëntvolgsysteem.)
Buurthulpcentrale
De applicatie Buurthulpcentrale brengt mensen die een hulpvraag hebben in contact met mensen die hulp kunnen bieden. Een marktplaats voor wijkbewoners. De applicatie is als standalone verkrijgbaar maar is net als de vrijwilligersvacaturebank ook geïntegreerd in het vrijwilligersplatform.
Vrijwilligersacademie
Een online-portaal om workshops en thema-bijeenkomsten aan te bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers. Zie ook het vrijwilligersplatform.
Voor wie werken wij