Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Het CRVS voor brede Welzijnsorganisaties

Voor welzijnsorganisaties die met mantelzorger, vrijwilligers en bijvoorbeeld wijkteams werken is er een zeer uitgebreid cliëntregistratie- en volgsysteem waarin u al uw inspanningen ten behoeve van uw cliënten, hulpvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, organisaties en contactpersonen maar ook van bijvoorbeeld uw beroepskrachten kunt vastleggen. Lees verder

Het CRVS voor Vrijwilligersorganisaties

In het CRVS voor vrijwilligersorganisaties hebben we een uitgebreide hulpvragenmodule ontwikkeld. Dit CRVS is daarnaast te koppelen aan de vacaturebank of aan het uitgebreide vrijwilligersplatform. Op dit platform kunnen particulieren informele hulpvragen en -aanbod plaatsen maar kunt u ook uw eigen aanbod kwijt. Lees verder

Het CRVS voor Mantelzorgorganisaties

Binnen het CRVS voor mantelzorgorganisaties zijn er uitgebreide intakeformulieren en verslagleggingsmogelijkheden, opdat men goed op de hoogte is van de persoonlijke situatie van de mantelzorger en zorgvrager. Ook aan de jaarlijks terugkerende mantelzorgwaardering biedt dit CRVS verschillende mogelijkheden. Lees verder

Voor informele zorgorganisaties

Dit Cliëntregistratie- en Volgsysteem is speciaal ingericht voor informele zorgorganisaties in bijvoorbeeld psychosociale begeleiding. Dit kan een organisatie zijn die begeleiding en ondersteuning geeft bij psychosociale hulpvragen. Lees verder

Het CRVS voor WMO-loketten

Het CRVS voor WMO-loketten heeft o.a. een WMO-module, waarin door de pariticiperende gemeenten op één uniforme wijze WMO-formulieren worden ingevoerd die in het kader van "De Kanteling" nodig zijn geworden om de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) allemaal op dezelfde manier te informeren. Lees verder

Voor Reïntegratie- en Outplacementbureaus

Voor Reïntegratie-, Loopbaanadvies- en Outplacementbureaus hebben wij een CRVS ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor planning, trajectbewaking en managementrapportages voor reïntegratie, -outplacement, coachings- en verzuimbegeleidingsactiviteiten (casemanagement). Lees verder

BI-dashboard voor het CRVS (CRM)
Power BI-dashboard - Managementinformatie gevisualiseerd

Op dit moment zijn wij in gesprek met enkele relaties over de koppeling van Power-BI met het CRVS. Met Power-BI kunnen managementgegevens gemodelleerd en gevisualiseerd worden. Een Power-BI-Dashboard biedt in één oogopslag een totaal verhaal van de managementinformatie. Een Power-BI-dashboard bestaat uit één pagina, ook wel een canvas genoemd, die gebruikmaakt van visuals om een ​​verhaal te vertellen.
Nieuwe relaties
Nieuwe relaties WMOMO Nieuwe relaties WMOMO Nieuwe relaties WMOMO
Ook Sensire heeft gekozen voor WMOMO: Yunio (jeugdgezondheidszorg) en het Mantelzorg Steunpunt Sensire gaan gebruik maken van het CRM/cliëntvolgsysteem CRVS. Daarnaast is ook Sociaalwerk Oude IJsselstreek een nieuwe relatie die het CRVS gaat gebruiken
>
Vacaturebank Vrijwilligers
Met de vacaturebank heeft u een krachtige tool in handen waarmee u alle inzicht heeft in het reilen en zeilen van vrijwilligers die betrokken zijn bij uw organisatie.
Vrijwilligersacademie
Een online-portaal om workshops en thema-bijeenkomsten aan te bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers.
Buurthulpcentrale
De applicatie Buurthulpcentrale brengt mensen die een hulpvraag hebben in contact met mensen die hulp kunnen bieden. Een marktplaats voor wijkbewoners.