Eenvoudig workshops en cursussen toevoegen; ook door derden.

WMO Managementondersteuning ontwikkelt software voor welzijn en zorg: Een cliëntvolgsysteem, vacaturebank voor vrijwilligers, vrijwilligersacademie, buurthulpcentrale en een sociale kaart: Cliëntregistratiesysteem voor WMO-loketten, welzijnsorganisaties, sociaal team, informele zorg: Het CRVS, cliëntvolgsysteem voor de zorg ( crm, klantregistratie, cliëntregistratie, software ). Vrijwilligers, Registratiesoftware, klantcontacten, sociaal team, buurthulpcentrale, cliëntregistratie, crm, clientvolgsysteem, langdurige zorg, crvs, WMO, software, wonen, zorg, welzijn, inkomen, vrijwilligerscentrale, informele zorg, managementinformatie, voorzieningen.

De Vrijwilligersacademie is een online-portaal voor cursussen, workshops en bijvoorbeeld thema-bijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers in welzijn en zorg.

Het aanbod is onder te verdelen in categorieën, en heeft per cursus/workshop een gedetailleerde informatiepagnia en inschrijfformulier. Desgewenst kunnen de cursussen direct worden doorgelinkt naar een inschrijfformulier van de externe organisatie.

De applicatie kan desgewenst als complete website of als één geheel met de Vrijwilligersvacaturebank fungeren.Organisaties
Organisaties zoals bijvoorbeeld De Bibliotheek kunnen via de vrijwilligersacademie hun workshops en cursussen aanbieden. Deze workshop of cursus wordt gecontroleerd en na goedkeuring met één druk op de knop gepubliceerd. De beheerder van de vrijwilligersacademie heeft vanzelfsprekend het beheer over de organisatieprofielen.

Voorbeelden van deze Vrijwilligersacademie: