WMO Managementondersteuning ontwikkelt het Cliëntregistratie- & Volgsysteem: een cliëntvolgsysteem (cliëntregistratiesysteem ) voor vrijwilligersorganisaties, gemeenten WMO-loket, welzijnsorganisaties, sociaal team, informele zorg, reïntegratiebureau, outplacementbureau.

Het CRVS, crm software voor welzijn en informele zorg. Registratiesoftware, verslaglegging, management, autorisatieniveau, informele hulpvragen, klantcontacten, sociaal team, verslavingszorg, buurthulpcentrale, clientregistratie, mantelzorgwaardering, vrijwilligersacademie, vacaturebank, vrijwilligers, crm, clientvolgsysteem, langdurige zorg, crvs, WMO, reïntegratie, casemanagement, outplacement, software, wonen, zorg, inkomen, mantelzorg, vrijwilligerscentrale, managementinformatie.

Het Cliëntregistratie- & Volgsysteem
Inmiddels wordt het CRVS bij een nog steeds toenemend aantal organisaties in het gehele land gebruikt. Het CRVS heeft meer dan 900 gebruikers, verdeeld over welzijns- en vrijwilligersorganisaties, mantelzorgcentra, (informele)zorgorganisaties, organisaties die bijvoorbeeld ondersteunen in begeleid wonen, organisaties in de verslavingszorg, gemeenten en de lokale Sociale Dienst. We onderscheiden om die reden verschillende soorten CRVS, te weten voor:

 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties (+ vacaturebank en vrijwilligersacademie)
 • Mantelzorgorganisaties
 • Informele zorgorganisaties
 • Gemeenten (WMO-loketten)
 • Reïntegratie- en Outplacementbureaus
 • De CRVS-WebApp

 • In ontwikkeling:
 • Het CRVS voor thuiszorg / ZZP (inclusief webApp voor bijvoorbeeld tijdregistratie)


  Het CRVS:
 • Een kant en klaar systeem.
 • Veilig op ieder moment en overal vandaan inloggen.
 • Managementinformatie tot op cliëntniveau.
 • Meerdere gebruikersniveaus (zelf te beheren en uit te breiden).
 • Flexibel, kan meegroeien met uw organisatie.
 • Veilig communiceren met (uw) websites en webApps via een API
 • ook met onze Vrijwilligersvacaturebank en -academie, Buurthulpcentrale & Sociale kaart.
 • Naar uw wensen aan te passen.

Aansluitingen op andere systemen
Het CRVS kan communiceren met websites en webApps en is uiteraard eenvoudig aan te sluiten op onze Vrijwilligerscentrale & Vrijwilligersacademie, buurthulpcentrale of mantelzorgwaarderingsformulier. Gegevens kunnen veilig worden uitgewisseld via een API.

Het CRVS is een applicatie waarmee uw altijd helder heeft:
 • Waar uw tijd en zorg naar uitgaat
 • Wat de situatie is van uw cliënten, hulpvragers, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Wat de resultaten van uw inspanningen zijn