Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Het Cliëntvolgsysteem CRVS

De verschillende soorten
Het Clëntvolgsysteem CRVS wordt bij een nog altijd toenemend aantal organisaties door geheel Nederland gebruikt. De gebruikers zijn veelal verdeeld over brede welzijnsorganisaties, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersorganisaties, psychosociale zorg & GGZ, maar ook over sociale wijkteams, gemeentelijke WMO-loketten, jeugdzorg, lokale sociale dienst en reïntegratie- en outplacementbureaus. Wij bieden diverse soorten CRVS / CRM die direct in gebruik kunnen worden genomen:

Koppelingen met andere systemen

Data-analyse-tool Qlik Sense
Wij hebben een API gebouwd ten behoeve van Qlik Sense: Deze tool biedt zeer mooie visuals en grafieken van de managementinformatie, bijvoorbeeld voor uw jaarrapportages. Lees meer hierover.

In Principe kan het CRVS middels API's op verschillende pakketten worden aangesloten. Vraagt u ons naar de mogelijkheden. Naar het contactformulier.

Aansluiting op de Mantelzorgwaarderingapplicatie en onze andere applicaties
Het CRVS kan veilig communiceren met websites en webApps via API's. Wij hebben een API gebouwd ten behoeve van de jaarlijkse mantelzorgwaardering. De aanvragen komen zo direct in het Cliëntvolgsysteem CRVS te staan. Lees meer hierover.

Daarnaast is het CRVS aan te sluiten op onze Vrijwilligersvacaturebank & Vrijwilligersacademie, Buurthulpcentrale of bijvoorbeeld uw eigen mantelzorgwaarderingsformulier. Gegevens kunnen veilig worden uitgewisseld via een API.
Voor wie werken wij