WMO Managementondersteuning ontwikkelt het Cliëntregistratie- & Volgsysteem: een cliëntvolgsysteem (cliëntregistratiesysteem ) voor vrijwilligersorganisaties, gemeenten WMO-loket, welzijnsorganisaties, sociaal team, informele zorg, reïntegratiebureau, outplacementbureau. Het CRVS, software voor welzijn en informele zorg. Registratiesoftware, verslaglegging, saas, autorisatieniveau, informele hulpvragen, klantcontacten, sociaal team, verslavingszorg, buurthulpcentrale, clientregistratie, intakeproces, klachtenregistratie, ketenpartners, mantelzorgwaardering, vrijwilligersacademie, vacaturebank, vrijwilligers, crm, clientvolgsysteem, langdurige zorg, crvs, WMO, reïntegratie, casemanagement, outplacement, software, mantelzorg, vrijwilligerscentrale, managementinformatie.

Het Cliëntregistratie- & Volgsysteem (CRVS)

Het CRVS wordt bij een nog steeds toenemend aantal organisaties in het gehele land gebruikt. De gebruikers zijn verdeeld over welzijns- en vrijwilligersorganisaties, mantelzorgcentra, (informele)zorgorganisaties, organisaties die bijvoorbeeld ondersteunen in begeleid wonen, organisaties in de verslavingszorg, gemeenten en de lokale Sociale Dienst.

  Het CRVS:
 • Een kant en klaar systeem (SAAS).

 • Veilig op ieder moment en overal vandaan inloggen.
 • Desgewenst met een twee-staps-authenticatie.
 • Managementinformatie tot op cliëntniveau.
 • Meerdere gebruikersniveaus (zelf te beheren en uit te breiden).
 • Flexibel, kan meegroeien met uw organisatie.
 • Veilig communiceren met (uw) websites en webApps via een API
 • Aan te sluiten op onze Vrijwilligersvacaturebank en -academie, Buurthulpcentrale.
 • Naar uw wensen aan te passen.


We bieden verschillende soorten CRVS, te weten voor:
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties (+ vacaturebank en vrijwilligersacademie)
 • Mantelzorgorganisaties
 • Informele zorgorganisaties
 • Gemeenten (WMO-loketten)
 • Reïntegratie- en Outplacementbureaus
 • De CRVS-WebApp: Een Light-versie van het CRVS voor smartphones.
 • In ontwikkeling:
 • Het CRVS voor thuiszorg / ZZP (inclusief webApp voor bijvoorbeeld tijdregistratie)

Aansluitingen op andere systemen
Het CRVS kan veilig communiceren met websites en webApps en is uiteraard eenvoudig aan te sluiten op onze Vrijwilligerscentrale & Vrijwilligersacademie, buurthulpcentrale ofmantelzorgwaarderingsformulier. Gegevens kunnen veilig worden uitgewisseld via een API.

Het CRVS is een applicatie waarmee uw altijd helder heeft:
 • Waar uw tijd en zorg naar uitgaat
 • Wat de situatie is van uw cliënten, hulpvragers, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Wat de resultaten van uw inspanningen zijn.