Module beheer / Gebruikersniveaus

Het CRVS biedt de mogelijkheid om geheel zelfstandig de navigatie binnen het CRVS te beheren. Dit betekent dat één of meer aangewezen personen, de coördinatoren, zelf de verschillende menu-items kunnen aan- en uitzetten, de volgorde kunnen bepalen maar bijvoorbeeld ook de naamgeving kunnen aanpassen.

Het is echter vooral de mogelijkheid om per menuitem gebruiksrechten toe te kennen die deze update interessant maakt. Nu heeft men zelf in de hand wie wat mag zien en kan uitvoeren.

Meerdere participanten en gebruikersniveaus in het CRVS Het komt steeds vaker voor dat er binnen 1 organisatie meerdere locaties gebruik maken van het CRVS, zonder dat men inzicht mag hebben in ieders klanten.

Er is nu ook de mogelijkheid toegevoegd dat er op zowel het niveau van de participanten als op het gebruikersniveau toegang wordt verleend tot modules en onderdelen van modules.

Een voorbeeld
Locatie A en B van een bepaalde organisatie maken beiden gebruik van hetzelfde CRVS. Locatie A en B zijn door de beheerder aangemerkt als participanten. Locatie A en Locatie B maken beiden gebruik van de module klanten maar hebben geen inzicht in elkaars klanten, omdat ze beiden zijn “Beperkt op participantenniveau". Deze optie is te beheren via deze nieuwe module.

Een ander voorbeeld:
Een sociaal wijkteam wil gebruik maken van het CRVS van organisatie A, maar men mag slechts een beperkt gedeelte van de modules en onderdelen van de modules gebruiken. Door een nieuw gebruikersniveau aan te maken - bijvoorbeeld Sociaal Team - en de modules zo te configureren dat het sociaal wijkteam bijvoorbeeld alleen maar gebruik mag maken van de module Klanten maar ook bínnen deze module restricties op te leggen, kun je exact bepalen wat het sociaal wijkteam te zien krijgt en van welke opties men gebruik kan maken.

De module Beheer – Topnavigatie maakt het dus gemakkelijker bepaalde gegevens af te schermen, zonder dat dit ten koste gaat van de werking van het systeem. Daarnaast kunnen grotere organisaties werken met één CRVS zonder dat de verschillende onderdelen inzicht hebben in elkaars klanten, noch in elkaars handelen.