Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl
CRVS

Module beheer / Gebruikersniveaus

Het CRVS biedt de mogelijkheid om geheel zelfstandig de navigatie binnen het CRVS te beheren. Dit betekent dat één of meer aangewezen personen, de coördinatoren, zelf de verschillende menu-items kunnen aan- en uitzetten, de volgorde kunnen bepalen maar bijvoorbeeld ook de naamgeving kunnen aanpassen.

Het is echter vooral de mogelijkheid om per menuitem gebruiksrechten toe te kennen aan gebruikers. Zo heeft men zelf in de hand wie wat mag zien en kan uitvoeren.

Meerdere participanten en gebruikersniveaus in het CRVS
Het komt steeds vaker voor dat er binnen 1 organisatie meerdere participanten/afdelingen gebruik maken van het CRVS, zonder dat men inzicht mag hebben in ieders klanten.

Op zowel het niveau van de participanten als op het gebruikersniveau kan toegang worden verleend tot modules en onderdelen van modules zodat de privacy van uw cliënten gewaarbord blijft.

Een voorbeeld
Locatie A en B van een bepaalde organisatie maken beiden gebruik van hetzelfde CRVS. Locatie A en B zijn door de beheerder aangemerkt als participanten. Locatie A en Locatie B maken beiden gebruik van de module klanten maar hebben geen inzicht in elkaars klanten, omdat ze beiden zijn “Beperkt op participantenniveau". Deze optie is te beheren via deze nieuwe module.

Een ander voorbeeld:
Een sociaal wijkteam wil gebruik maken van het CRVS van organisatie A, maar men mag slechts een beperkt gedeelte van de modules en onderdelen van de modules gebruiken. Door een nieuw gebruikersniveau aan te maken - bijvoorbeeld Sociaal Team - en de modules zo te configureren dat het sociaal wijkteam bijvoorbeeld alleen maar gebruik mag maken van de module Klanten maar ook bínnen deze module restricties op te leggen, kun je exact bepalen wat het sociaal wijkteam te zien krijgt en van welke opties men gebruik kan maken.

Nieuw: Werken met Afdelingen binnen het CRVS
In de nieuwste en meest uitgebreide versie van het CRVS wordt er gewerkt met "Afdelingen". Dit is in principe een vervanging, of liever gezegd een uitbreiding, van de optie participanten die al in de meeste CRVS-en gebruikt wordt. Binnen een afdeling kunnen personen worden aangemaakt die alle beschikbare rollen kunnen krijgen. De gegevens van deze personen zijn alleen in de betreffende afdeling zichtbaar. Het enig dat in een eventuele andere afdeling zichtbaar is van deze persoon, is de de bekendheid bij afdeling A, B of C. Per afdeling kunnen personen meerdere en verschillende rollen hebben. Mw. Jansen kan bijvoorbeeld bij afdeling A en Afdeling B bekend zijn en bij A de rol van hulpvrager en vrijwilliger hebben, terwijl ze bij afdeling B de rol van mantelzorger heeft.

Gebruikers kunnen gekoppeld worden aan meerdere afdelingen en op die manier makkelijk van afdeling switchen.

De module Beheer – Topnavigatie maakt het dus gemakkelijker bepaalde gegevens af te schermen, zonder dat dit ten koste gaat van de werking van het systeem. Daarnaast kunnen grotere organisaties werken met één CRVS zonder dat de verschillende onderdelen inzicht hebben in elkaars klanten, noch in elkaars handelen.
Gebruikers beheren
In het CRVS kunt u met het gebruikersniveau "coördinator" gebruikers toevoegen en beheren. Elke gebruiker heeft ook zijn eigen stamkaart in het CRVS. Op deze kaart staan de afdelingen/projecten vermeld waar een gebruiker aan gekoppeld is.

De functionaliteiten:

  • Nieuwe gebruikers toevoegen
  • Nieuw wachtwoord aanmaken voor een gebruiker.
  • Gebruikers op actief/niet actief zetten.
  • Een gebruiker aan een andere of extra afdeling/participant koppelen.


De gebruiker zelf heeft de volgende functionaliteiten:

  • De eigen gegevens en het wachtwoord wijzigen.
  • De persoonlijke To-do lijst bekijken en beheren
  • notities versturen aan (alle) medegebruikers of aan zichzelf.