Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Module beheer

Gebruikersniveaus

Het CRVS biedt de mogelijkheid om geheel zelfstandig de navigatie binnen het CRVS te beheren. Dit betekent dat één of meer aangewezen personen, de coördinatoren, zelf de verschillende menu-items kunnen aan- en uitzetten, de volgorde kunnen bepalen maar bijvoorbeeld ook de naamgeving kunnen aanpassen.

Het is echter vooral de mogelijkheid om per menuitem gebruiksrechten toe te kennen aan gebruikers. Zo heeft men zelf in de hand wie wat mag zien en kan uitvoeren.

Meerdere participanten, afdelingen of teams en gebruikersniveaus in het CRVS

Het komt steeds vaker voor dat er binnen 1 organisatie meerdere participanten/afdelingen gebruik maken van het CRVS, zonder dat men inzicht mag hebben in ieders klanten.

Op zowel het niveau van de participanten/afdelingen als op het gebruikersniveau kan toegang worden verleend tot modules en onderdelen van modules zodat de privacy van uw cliënten gewaarbord blijft.

De module Beheer (van de topnavigatie) maakt het dus gemakkelijker bepaalde gegevens af te schermen, zonder dat dit ten koste gaat van de werking van het systeem.

Daarnaast kunnen grotere organisaties werken met één CRVS zonder dat de verschillende onderdelen inzicht hebben in elkaars klanten, noch in elkaars handelen.

Afdelingen

Een afdeling is een entiteit binnen het CRVS waaraan gebruikers kunnen worden gekoppeld. Dit kunnen participanten zijn, maar ook team binnen een organisatie, of een project. Gebruikers hiervan hebben dan alleen toegang tot, of rechten voor, die afdeling in het CRVS waaraan men is gekoppeld. Een gebruiker kan aan meerdere afdelingen gekoppeld zijn, maar nooit meer dan in één afdeling tegelijk zijn ingelogd. Heeft een gebruiker rechten voor meer dan één afdeling, dan wordt tijdens het inloggen gevraagd namens welke afdeling men inlogt. Heeft men maar rechten voor één afdeling, dan wordt deze stap overgeslagen.

. Lees verder over 'Afdelingen'.

Gebruikers beheren

In het CRVS kunt u met het gebruikersniveau "coördinator" gebruikers toevoegen en beheren. Elke gebruiker heeft ook zijn eigen stamkaart in het CRVS. Op deze kaart staan de afdelingen/projecten vermeld waar een gebruiker aan gekoppeld is.

De functionaliteiten:

  • Nieuwe gebruikers toevoegen
  • Gebruikersniveaus instellen (per module en per menu-item) voor de verschillende soorten gebruikers.
  • Nieuw wachtwoord aanmaken voor een gebruiker.
  • Gebruikers op actief/niet actief zetten.
  • Een gebruiker aan een andere of extra afdeling/participant koppelen.


De gebruiker zelf heeft de volgende functionaliteiten:

  • De eigen gegevens en het wachtwoord wijzigen.
  • De persoonlijke To-do lijst bekijken en beheren
  • notities versturen aan (alle) medegebruikers of aan zichzelf.