Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Hulpvragen / matches

De module Hulpvragen zorgt voor het matchen van hulpvragers/cliënten met vrijwilligers. Tijdens het intakegesprek met de vrijwilliger wordt besproken wat de wensen, ervaringen en mogelijkheden van een vrijwilliger zijn. Daarnaast wordt de beschikbaarheid vastgelegd. Hierin wordt o.a. aangegeven welke dagen de vrijwilliger beschikbaar is en worden de soorten diensten aangeven waarin de vrijwilliger actief kan en wil zijn. Zo kan er, voor iedere cliënt/hulpvrager waar een hulpvraag voor ingediend wordt, direct een match met een vrijwilliger gemaakt worden.

De match tussen cliënt/hulpvrager wordt zichtbaar in de module hulpvragen maar ook op de stamkaarten van zowel de cliënt/hulpvrager als vrijwilliger.

Managementinformatie
Vanzelfsprekend zijn er in de module managementinformatie uitbereide rapportages beschikbaar over de hulpvragen en inzetten van vrijwilligers.
 
Mogelijkheden
Binnen deze module heeft u onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Het vastleggen van hulpvragen
  • Het matchen tussen hulpvrager/cliënt en vrijwilliger
  • Het muteren van de hulpvragen
  • Het bekijken van overzichten van openstaande hulpvragen
  • Het bekijken van de inzet van vrijwilligers
  • En veel meer