Het CRVS voor gemeentelijke organisaties

WMO-loketten

Het Cliëntregistratie- en Volgsysteem (CRVS) wordt ook gebruikt door Gemeentelijke organisaties. Het CRVS voor WMO-loketten heeft o.a. een WMO-module, waarin door de pariticiperende gemeenten op één uniforme wijze WMO-formulieren worden ingevoerd die in het kader van "De Kanteling" nodig zijn geworden om de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) allemaal op dezelfde manier te informeren.

Binnen deze module heeft u onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Het aanmaken, wijzigen en verwijderen van meldingsformulieren
  • Het aanmaken, wijzigen en verwijderen van verslagformulieren
  • Het printen en als PDF versturen van deze formulieren
  • Het inzien van relevante managementinformatie
Door middel van eigen logingegevens kan (in dit geval) de ISD in het CRVS inloggen zonder dat daar andere privacy-gevoelige informatie van cliënten getoond wordt.

Andere gemeentelijke organisaties

Dit CRVS wordt in een iets aangepaste vorm ook door sociale wijkteams en jeugdzorg gebruikt.