Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl
Het Cliëntregistratie- en Volgsysteem (CRVS) wordt ook gebruikt door Gemeentelijke organisaties.
Soms zijn het WMO-loket en de sociale teams ondergebracht bij de welzijnsorganisatie in de betreffende gemeente. Het reguliere CRVS biedt ook voor deze organisaties een compleet systeem waarin voor alle diciplines specifieke modules aanwezig zijn.


Het CRVS puur voor het WMO-loket is een wat kleiner systeem met o.a. een WMO-module, waarin door de pariticiperende gemeenten op één uniforme wijze WMO-formulieren worden ingevoerd die in het kader van "De Kanteling" nodig zijn geworden om de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) allemaal op dezelfde manier te informeren.

Binnen dit CRVS heeft u onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Het aanmaken en beheren van meldingsformulieren
  • Het aanmaken beheren van verslagformulieren
  • Het printen en als PDF versturen van deze formulieren
  • Het inzien van relevante managementinformatie
Door middel van eigen logingegevens kan (in dit geval) de ISD in het CRVS inloggen zonder dat daar andere privacy-gevoelige informatie van cliënten getoond wordt.

Andere gemeentelijke organisaties

Dit CRVS wordt in een iets aangepaste vorm ook door sociale wijkteams en jeugdzorg gebruikt.


Binnen de Demo-versie worden alle mogelijkheden voor welzijns-, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties getoond. Dit zijn de volgende modules:


Wilt u eens een demo van het CRVS bekijken? U kunt hier zelf logingegevens voor aanmaken. Zie de link hieronder.