Het CRVS voor gemeentelijke organisaties

WMO-loketten

Het Cliëntregistratie- en Volgsysteem (CRVS) wordt ook gebruikt door Gemeentelijke organisaties. Het CRVS voor WMO-loketten heeft o.a. een WMO-module, waarin door de pariticiperende gemeenten op één uniforme wijze WMO-formulieren worden ingevoerd die nodig zijn geworden om de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) allemaal op dezelfde manier te informeren. Daarnaast omvat het de modules To-do, Sociale Kaart, Informatie, Gebruikers, Managementinformatie, Beheer, Helpdesk, Cliënten, Melding Wmo, Agenda.

Andere gemeentelijke organisaties

Dit CRVS wordt in een iets aangepaste vorm ook door sociale wijkteams en jeugdzorg gebruikt.