Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl
Voor wie

Het CRVS voor gemeentelijke organisaties

Het Cliëntregistratie- en Volgsysteem (CRVS) wordt ook gebruikt door Gemeentelijke organisaties. Het CRVS voor WMO-loketten heeft o.a. een WMO-module, waarin door de pariticiperende gemeenten op één uniforme wijze WMO-formulieren worden ingevoerd die in het kader van "De Kanteling" nodig zijn geworden om de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) allemaal op dezelfde manier te informeren.

Binnen deze module heeft u onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Het aanmaken en beheren van meldingsformulieren
  • Het aanmaken beheren van verslagformulieren
  • Het printen en als PDF versturen van deze formulieren
  • Het inzien van relevante managementinformatie
Door middel van eigen logingegevens kan (in dit geval) de ISD in het CRVS inloggen zonder dat daar andere privacy-gevoelige informatie van cliënten getoond wordt.

Andere gemeentelijke organisaties

Dit CRVS wordt in een iets aangepaste vorm ook door sociale wijkteams en jeugdzorg gebruikt.

De Demo van het CRVS bekijken


Binnen de demo-versie worden alle mogelijkheden voor welzijns-, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties getoond. Dit zijn de volgende modules:


Wilt u eens een demo van het CRVS bekijken? U kunt hier zelf logingegevens voor aanmaken. Zie de link hieronder.


Of wilt u een demonstratie aanvragen? Klik dan op de button hieronder.