Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Diverse diciplines

Voor welzijnsorganisaties met cliënten in diverse hoedanigheden is er een compleet en uitgebreid cliëntvolgsysteem. Bij deze organisaties komen immers diverse disciplines bij elkaar.

In het CRVS kunnen registratie- en volgacties gekoppeld worden aan aangeboden voorzieningen. Daarnaast bevat het systeem uitgebreide mogelijkheden om al uw activiteiten richting de bij u aangesloten mantelzorgers, vrijwilligers, organisaties en beroepskrachten vast te leggen. Met het vastleggen van onder andere intakegesprekken, registraties, verslagen, inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en matches creëert u eenvoudig een zo compleet mogelijk dossier.
Lees onder het kopje Privacy hieronder meer over rollen, gescheiden inloggen voor participanten en/of afdelingen en managementinformatie.

Verschillende rollen

In het CRVS kan een cliënt/persoon verschillende rollen hebben. Die van mantelzorger, vrijwilliger, contactpersoon, hulpvrager en meer. Per hoedanigheid zijn er o.a. verschillende intake- en registratieformulieren en gespreksverslagen aanwezig. Alle formulieren kunnen naar uw wensen worden aangepast of uitgebreid.

Privacy

Brede welzijnsorganisaties werken vaak met verschillende participanten en/of afdelingen. Daarom is het belangrijk dat de informatie en personen kunnen worden afgeschermd voor de verschillende gebruikers van het systeem. Dit kunt u zelf inrichten binnen het CRVS.
Daarnaast kan zowel op het niveau van participanten/afdelingen als op gebruikersniveau toegang worden verleend tot modules en onderdelen van modules. Zo worden alleen de informatie en personen zichtbaar die voor de gebruiker relevant zijn. De privacy van uw cliënten wordt op deze manier gewaarborgd.

Managementinformatie

Met de module Managementinformatie (MI) kan alles wat is ingevoerd in het CRVS op het scherm worden afgelezen. Vervolgens kan deze informatie weer met een druk op de knop worden geëxporteerd naar Excel en/of Word. Daarnaast bieden wij een API-koppeling met de data-analyse-tool Qlik Sense aan.
Wanneer ook de losse webapplicatie Vrijwilligersvacaturebank/Vrijwilligersworkshops, de Buurthulpcentrale (of het gehele Vrijwilligersplatform) is gekoppeld, bevat het CRVS ook de volgende modules:
Modules kunnen eenvoudig worden aan- of uitgezet. Daarnaast kunnen er altijd modules worden toegevoegd of worden aangemaakt.
Soms zijn het wmo-loket en de sociale teams ondergebracht bij de welzijnsorganisatie in de betreffende gemeente. Het reguliere CRVS biedt ook voor deze organisaties een compleet systeem waarin voor alle diciplines specifieke modules aanwezig zijn.


Dit complete systeem kunt u bekijken in onze demo-CRVS.


Binnen de Demo-versie worden alle mogelijkheden voor welzijns-, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties getoond.
Wilt u eens een demo van het CRVS bekijken? U kunt hier zelf logingegevens voor aanmaken. Zie de link hieronder.