Het CRVS voor Welzijnsorganisaties

DE MODULE CLIËNTEN (OF HULPVRAGERS)

Het hart van het systeem blijft ook voor de welzijnsorganisatie de module Cliënten (of Hulpragers). Naast registratie- en volgacties voor de cliënten, waaraan aangeboden voorzieningen kunnen worden gekoppeld, bevat het CRVS uitgebreide mogelijkheden om al uw activiteiten richting de bij u aangesloten vrijwilligers en/of mantelzorgers, organisaties en contactpersonen maar ook van bijvoorbeeld uw beroepskrachten kunt vastleggen. Gespreksverslagen, registraties, intakeformulieren, hulpvragen, inzet van vrijwilligers; kortom, alles wat u nodig heeft om een zo compleet mogelijk dossier aan te leggen. Lees verder >>

DE MODULE VRIJWILLIGERS EN ACTIVITEITEN

Binnen deze module worden alle vrijwilligers geregistreerd en gekoppeld aan diensten/activiteiten t.b.v. cliënten waarvoor vrijwilligers worden ingezet. Lees hier meer over de module Vrijwilligers en Activiteiten.

DE MODULE HULPVRAGEN

Binnen deze module worden de hulpdiensten geregistreerd en worden cliënten aan vrijwilligers gekoppeld. Een hulpvraag kan aan meerdere vrijwilligers gekoppeld worden. Lees verder >>

DE MODULE MANTELZORG

Vanzelfsprekend staat binnen deze module de Mantelzorger centraal. Deze module registreert alle activiteiten van mantelzorgers ten behoeve van cliënten.

Er kunnen uitgebreide intakegesprekken en gespreksverslagen worden ingevoerd, opdat men goed op de hoogte is van de persoonlijke situatie van de mantelzorger en zorgvrager. Daarnaast wordt er gekoppeld met de cliënt, worden de hulpvragen en hulpacties geregistreerd en kunnen er meerdere dossiers aan de mantelzorger gekoppeld worden. Lees verder >>.


DE MODULE ALARMERING

Personenalarmering is een belangrijk onderdeel. Binnen deze module worden alle contracten geregistreerd en wordt er een koppeling met een betaalsysteem gerealiseerd, zodat er met een enkele druk op de knop gefactureerd kan worden. Lees verder >>

Module beheer / Gebruikersniveaus

Het CRVS biedt de mogelijkheid om geheel zelfstandig de navigatie binnen het CRVS te beheren. Dit betekent dat één of meer aangewezen personen, de coördinatoren, zelf de verschillende menu-items kunnen aan- en uitzetten, de volgorde kunnen bepalen maar bijvoorbeeld ook de naamgeving kunnen aanpassen.

Het is echter vooral de mogelijkheid om per menuitem gebruiksrechten toe te kennen die deze update interessant maakt. Nu heeft men zelf in de hand wie wat mag zien en kan uitvoeren. Lees verder >>

MODULE TO-DO

Binnen deze module, de startpagina van het CRVS, staan alle volgacties voor de gebruiker die inlogd. Volgacties zijn “Reminders” die aan registraties en/of gespreksverslagen kunnen worden toegevoegd.

De To-do-lijst

Deze to-do-lijst kan worden onderverdeeld in verschillende volgacties:

1. To-do-lijst : De voor u bestemde volgacties.
2. To-do hulpvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, etc.: Dit zijn de volgacties op gespreksverslagen van hulpvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, etc.
3. Losse notities: Naast de volgacties staan er op de homepagina ook losse noties. Deze notities zijn vooral geschikt om te gebruiken als er een notie aan iemand wordt gericht zonder dat daar expliciet een cliënt bij is betrokken. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van een afspraak voor overleg etc. Lees verder >>

DE MODULE TIJDSCHRIJVEN

Omdat niet ieder gewerkt uur direct aan een cliënt is toe te schijven is de module tijdschrijven ontwikkeld. Mederwerkers hebben nu een goed inzicht in de verdeling van hun tijd over de verschillende activiteiten.

Vanzelfsprekend geldt dat bovenstaande ook in de managementinformatie terug te vinden is.

DE NETWERKKAART

Nieuw in het CRVS is de "Netwerkkaart". Een persoon in het CRVS kan (onder andere) middels het netwerk worden gekoppeld aan andere CRVS-relaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eveneens in het CRVS bekende familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers maar bijvoorbeeld ook de buurman/vrouw die nog niet in het systeem staat. Daarnaast is er een koppeling naar bijvoorbeeld professionals. Zo kan een persoon in het CRVS verschillende netwerken hebben. Onder het netwerk, ofwel de netwerkkaart, kunnen registraties en gespreksverslagen worden gemaakt die bij alle personen die gekoppeld zijn aan het netwerk, zichtbaar zijn.

De Demo van het CRVS bekijken


Binnen de demo-versie worden alle mogelijkheden voor welzijns-, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties getoond. Dit zijn de volgende modules:


Wilt u eens een demo van het CRVS bekijken? U kunt hier zelf logingegevens voor aanmaken. Zie de link hieronder.


Of wilt u een demonstratie aanvragen? Klik dan op de button hieronder.