Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Koppelingen via API

Uitwisseling van gegevens via API's

Nieuwe personen via webformulier direct in het CRVS

Aansluiting Data-analyse-tool Qlik Sense

API ten behoeve van de mantelzorgwaardering

Uitwisseling van gegevens
Via een API kunnen externe, niet altijd door ons beheerde, websites en applicaties veilig gebruik maken van een afgebakend deel van de data binnen het CRVS. Deze, door onszelf gerealiseerde API, haalt gegevens uit het CRVS en plaatst het op een externe website of applicatie. Denk hierbij aan Microsoft 365, boekhoudprogramma's of Data-analyse-tools zoals Qlik Sense.

Ook andersom kunnnen er gegevens vanuit een externe website of applicatie naar het CRVS worden overgedragen. Een voorbeeld hiervan is de API ten bevoeve van de jaarlijkse Mantelzorgcomplimenten (zie verder op deze pagina).

Aanmeldingen nieuwe personen via uw website/webformulier direct in het CRVS
Wanneer u op uw website een formulier heeft staan waar (jonge) mantelzorgers, vrijwilligers of cliënten/hulpvragers zich kunnen aanmelden heeft u met het CRVS de mogelijkheid om deze via de API-koppeling direct te laten integreren in het CRVS. U hoeft niet nogmaals de gegevens van deze personen in te voeren om een profiel of cliëntkaart aan te maken. Vanuit de cliëntkaart kunnen direct acties worden uitgevoerd of koppelingen en dossiers worden aangemaakt.

Zo wordt alles eenvoudig beheerd in het CRVS en heeft u altijd de situatie van uw vrijwilligers, mantelzorgers, hulpvragers of andere rollen helder. Alle gegevens worden direct zichtbaar in de managementinformatie van het CRVS.

Aansluiting op andere systemen
In principe kan het CRVS middels een API op verschillende pakketten worden aangesloten, zoals een boekhoudprogramma of bijvoorbeeld Vecozo. Vraagt u ons eens naar de mogelijkheden.
Aansluiting Data-analyse-tool Qlik Sense
Wij hebben een API ontwikkeld ten behoeve van Qlik Sense: Deze tool biedt zeer mooie visuals en grafieken van de managementinformatie, bijvoorbeeld voor uw jaarrapportages. Lees meer hierover.


API ten behoeve van de mantelzorgwaardering (ofwel mantelzorgcompliment)

Het CRVS biedt de mogelijkheid om de jaarlijks terugkerende mantelzorgwaardering eenvoudig in het CRVS vast te leggen. Dit neemt u veel registratiewerk uit handen. Hiervoor is er een API gerealiseerd die de aanvragen via uw eigen website of via onze mantelzorgwaarderingstool direct in het CRVS plaatst.

Een aanvraag voor een mantelzorgwaardering kan dus op twee manieren worden gedaan:
  • Direct via een in uw eigen website geplaatst formulier.
  • Door middel van een door ons gemaakte webapplicatie. De webapplicatie kunt u inrichten zoals u wilt, kan in uw huisstijl worden opgemaakt en bevat naast het aanvraagformulier nog een informatiepagina en contactformulier. Het is in feite een kleine website die eenvoudig naast uw eigen website geplaats kan worden.

Na de invoer wordt de aanvraag direct en veilig via de API toegevoegd in het Cliëntvolgsysteem CRVS. De aanvraag wordt na verwerking getoond op de cliëntkaart, overzichten en managementinformatie.