Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Koppelingen via API

Veilige communicatie met andere websites en applicaties via API's

Via een API kunnen externe, niet altijd door ons beheerde, websites en applicaties veilig gebruik maken van een afgebakend deel van de data binnen het CRVS. Deze, door onszelf gerealiseerde API, haalt gegevens uit het CRVS en plaatst het op een externe website of applicatie.

Op deze manier kunnen bijvoorbeeld vrijwilligersvacatures of het aanbod van een organisatie, direct vanuit het CRVS op een website worden geplaatst. Natuurlijk kunnnen er ook gegevens vanuit een externe website of applicatie naar het CRVS worden overgedragen. Een voorbeeld hiervan is de API ten bevoeve van de jaarlijkse Mantelzorgcomplimenten: Zie hieronder).

Op deze manier wordt alles eenvoudig beheerd in het CRVS en heeft u altijd de situatie van uw vacatures, vrijwilligers en cliënten, vragen en aanbod helder. Alle gegevens worden direct zichtbaar in de managementinformatie van het CRVS.

Maar ook aansluitingen op andere systemen, zoals een boekhoudprogramma of bijvoorbeeld Vecozo zijn mogelijk. In Principe kan het CRVS middels een API op verschillende pakketten worden aangesloten. Vraagt u ons naar de mogelijkheden.

Aansluitingen op Data-analyse-tool Qlik Sense

Wij hebben een API gebouwd ten behoeve van Qlik Sense: Deze tool biedt zeer mooie visuals en grafieken van de managementinformatie, bijvoorbeeld voor uw jaarrapportages. Lees meer hierover.


API ten behoeven van de mantelzorgwaardering (of mantelzorgcompliment)


Het CRVS biedt de mogelijkheid om de jaarlijks terugkerende mantelzorgwaardering eenvoudig in het CRVS te voegen. Dit kan u veel registratiewerk uit handen nemen. Hiervoor is er een API gerealiseerd die de aanvragen via uw eigen website of via onze mantelzorgwaarderingstool direct in het CRVS plaatst.

Een aanvraag voor een mantelzorgwaardering kan dus op twee manieren worden gedaan:

- Direct via een in uw eigen website geplaatst formulier.
- Middels een door ons gemaakte webapplicatie. De webapplicatie kunt u inrichten zoals u wilt, kan in uw huisstijl worden opgemaakt en bevat naast het aanvraagformulier nog een informatiepagina en contactformulie. Het is in feite een kleine website die eenvoudig naast uw eigen website geplaats kan worden.

Na de invoer wordt de aanvraag direct en veilig via de API toegevoegd in het Cliëntvolgsysteem CRVS. De aanvraag wordt na verwerking getoond op de cliëntkaart, overzichten en managementinformatie.