Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Inzet vrijwilligers bij hulpvragen / cliënten

Dit CRVS wordt met name gebruikt om de inzetbaarheid van vrijwilligers in kaart te brengen. Door middel van het registreren van intakegesprek worden wensen en inzetbaarheid van vrijwilligers vastgelegd. Hierdoor weet u exact wat uw vrijwilliger wil en kan en wanneer hij of zij beschikbaar is. Wanneer deze gegevens matchen met die van een cliënt/hulpvrager (waar ook een uitgebreide intake heeft plaatsgevonden) kan een vrijwilliger direct worden ingezet worden bij hulpvragen en cliënten.

Dit CRVS bevat de modules:

Modules kunnen eenvoudig worden aan- of uitgezet. Daarnaast kunnen er altijd modules worden toegevoegd of worden aangemaakt.

Vrijwilligerswerk

Daarnaast wordt de module vrijwilligers ook gebruikt voor het vastleggen van de wensen en de inzetbaarheid op het gebied van vrijwilligerswerk. Op basis hiervan kunnen de vrijwilligers tevens op eenvoudige wijze gekoppeld worden aan bijvoorbeeld vrijwilligersvacatures.

Verslaglegging

Naast het uitgebreide intakeformulieren zijn er ruime verslagleggings- en registratieformulieren. Aan de verslagen en registraties kunnen acties worden gekoppeld en volgmomenten worden ingepland ten behoeve van de gebruiker zelf, ter attentie van een andere gebruiker of ter attentie van iedereen.

To-do-lijsten

De volgacties en momenten verschijnen, wanneer men inlogd in het CRVS, direct op het beginscherm van het CRVS. Organisaties kunnen er ook voor kiezen om de gehele To-do-lijst van alle gebruikers of delen ervan in het beginscherm te tonen. Gebruikers kunnen daarnaast altijd de eigen To-do-lijst inzien in hun profiel.

Module Hulpvragen / matchen

De module Hulpvragen in het CRVS voor vrijwilligers- en welzijnsorganisaties maakt het matchen van hulpvragers/cliënten met vrijwilligers mogelijk. Tijdens het intakegesprek met de vrijwilliger wordt besproken wat de wensen, ervaringen en mogelijkheden van de vrijwilliger zijn en wordt de beschikbaarheid vastgelegd. Op deze manier wordt er voor iedere cliënt/hulpvrager eenvoudig een match met een vrijwilliger gemaakt. De match tussen cliënt/hulpvrager en de vrijwilliger wordt zichtbaar in de module hulpvragen, maar ook op de stamkaart van beide partijen.
Binnen de hulpvragenmodule heeft u onder andere de volgende mogelijkheden:
  • Het vastleggen van hulpvragen.
  • Het matchen tussen hulpvrager/cliënt en vrijwilliger.
  • Overzicht van hulpvragen (lopende, gekoppelde, afgehandelde, etc.).
  • Overzicht hulpvraagcategorieën cliënten en vrijwililgers.
  • Het bekijken van de inzet van vrijwilligers.
Managementinformatie
In de module Managementinformatie zijn er uitgebreide rapportages beschikbaar over de hulpvragen en over het inzetten van vrijwilligers.
Heeft u reeds een vacaturebank en een vrijwilligersbestand? Deze kunnen gekoppeld worden aan het CRVS. Wij hebben ruime ervaring met het importeren van externe gegevens in het CRVS. Het goed aanleveren van bestanden is hiervoor natuurlijk gewenst. U kunt deze gegevens direct vanuit het CRVS beheren en muteren, nieuwe vacatures toevoegen en publiceren op uw website.
Wilt u eens een demonstratie aanvragen? Klik dan op de button hieronder.

Koppelingen met onze andere pakketten

De toch al zeer complete module Vrijwilligers wordt verder uitgebreid met een mogelijkheid tot een directe koppeling met de door ons ontwikkelde vrijwilligersvacaturebank en vrijwilligersacademie).

Deze webapplicaties staan los van het CRVS en kunnen desgewenst eenvoudig in een bestaande website geplaatst worden. Vrijwilligers die geregistreerd staan in de vacaturebank kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in het CRVS. Op deze manier kunnen zij worden ingezet bij vrijwilligersvraagstukken binnen uw organisatie. Organisaties die aanwezig zijn in het CRVS, kunnen eenvoudig worden geëxporteerd naar de vrijwilligersvacaturebank (en de vrijwilligersacademie), zodat zij direct vrijwilligersvacatures kunnen plaatsen.

Het vrijwilligersplatform

Dit platform biedt een compleet pakket voor organisaties die de vrijwilligersvacatures, eigen aanbod, vrijwilligersworkshops én informele vragen en aanbod van particulieren willen bundelen in één applicatie. Lees meer hierover

Binnen de Demo-versie worden alle mogelijkheden voor welzijns-, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties getoond.
Wilt u eens een demo van het CRVS bekijken? U kunt hier zelf logingegevens voor aanmaken. Zie de link hieronder.