Het CRVS voor Vrijwilligersorganisaties

Inzet vrijwilligers in kaart

Dit CRVS wordt met name gebruikt om de inzetbaarheid uw vrijwilligers in kaart te brengen. Door middel het registreren van een intakegesprek weet u exact wat uw vrijwilliger wil en kan en wanneer hij of zijn beschikbaar is. Is deze informatie eenmaal beschikbaar dan kan de vrijwilliger ingezet worden bij de hulpvragen van de cliënten/hulpvragers.

Daarnaast wordt de module vrijwilligers ook gebruikt voor het vastleggen van de wensen en de inzetbaarheid op het gebied van vrijwilligerswerk. Op basis hiervan kunnen de vrijwilligers op eenvoudige wijzge gekoppeld worden aan vacatures.

Uiteraard worden al deze registraties en activiteiten weergegeven in een uitgebreid managementoverzicht.

Module Hulpvragen

De module Hulpvragen in het CRVS voor vrijwilligers- en welzijnsorganisaties zorgt voor het matchen van hulpvragers/cliënten met vrijwilligers. Tijdens het intakegesprek met de vrijwilliger wordt besproken wat de wensen, ervaringen en mogelijkheden van een vrijwilliger zijn. Daarnaast wordt de beschikbaarheid vastgelegd. Hierin wordt o.a. aangegeven welke dagen de vrijwilliger beschikbaar is en worden de soorten diensten aangeven waarin de vrijwilliger actief kan en wil zijn. Zo kan er, voor iedere cliënt/hulpvrager waar een hulpvraag voor ingediend wordt, direct een match met een vrijwilliger gemaakt worden.

De match tussen cliënt/hulpvrager wordt zichtbaar in de module hulpvragen maar ook op de stamkaarten van zowel de cliënt/hulpvrager als vrijwilliger.
Mogelijkheden
Binnen deze module heeft u onder andere de volgende mogelijkheden:
  • Het vastleggen van hulpvragen
  • Het matchen tussen hulpvrager/cliënt en vrijwilliger
  • Het muteren van de hulpvragen
  • Het bekijken van overzichten van openstaande hulpvragen
  • Het bekijken van de inzet van vrijwilligers
  • En veel meer...

Koppelingen met onze andere pakketten

De toch al zeer complete module Vrijwilligers wordt verder uitgebreid met een mogelijkheid tot een directe koppeling met de door ons ontwikkelde vrijwilligersvacaturebank en vrijwilligersacademie.

Deze webapplicaties staan los van het CRVS en kunnen desgewenst eenvoudig in een bestaande website geplaatst worden. De in de vacaturebank aanwezige vrijwilligers kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in het CRVS, zodat zij ook kunnen worden ingezet bij vrijwilligersvraagstukken binnen uw organisatie. De in het CRVS aanwezige organisaties kunnen eenvoudig worden geëxporteerd naar de vrijwilligersvacaturebank (en de vrijwilligersacademie) zodat zij direct vrijwilligersvacatures kunnen plaatsen.

Het vrijwilligersplatform

Dit platform biedt een compleet pakket voor organisaties die de vrijwilligersvacatures, eigen aanbod, vrijwilligersworkshops én informele vragen en aanbod van particulieren willen bundelen in één applicatie. Lees meer hierover

De Demo van het CRVS bekijken


Binnen de demo-versie worden alle mogelijkheden voor welzijns-, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties getoond. Dit zijn de volgende modules:


Wilt u eens een demo van het CRVS bekijken? U kunt hier zelf logingegevens voor aanmaken. Zie de link hieronder.


Of wilt u een demonstratie aanvragen? Klik dan op de button hieronder.