Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Module Managementinformatie

Managementinformatie is belangrijk voor uw organisatie. Hiermee toont u aan hoe uw welzijnsorganisatie er toe doet.

De module ManagementInformatie biedt een breed scala aan managementrapportages en is feitelijk geen losstaande module maar is onlosmakelijk verbonden met het CRVS. Desondanks is het van belang deze module apart te noemen.

Elke registratie, elk contact, elke voorziening, elke actie, elke activiteit, alles dat wordt ingevoerd is later ook weer terug te halen in de vorm van overzichtelijk gepresenteerde Managementinformatie. Deze Informatie is met 1 druk op de knop op het scherm af te lezen, maar kan ook gemakkelijk worden ingelezen in Word en Excel. Zo zijn rapportages een fluitje van een cent.

Uitgebreide Excel rapportage.

Alle relevante informatie, bijvoorbeeld alles over de mantelzorgers inclusief intake, of alle gespreksverslagen etc. etc., worden naar Excel geëxporteerd, waarna de gebruiker er zelf informatie uit kan filteren. Daarnaast kunnen er op verzoek speciale rapportages worden gegenereerd of standaard worden gemaakt.

Jaarplan

Het jaarplan is een uitbreiding op de managementinformatie en geeft inzicht in prestatie versus budget. Iedere organisatie krijgt de mogelijkheid om het jaarplan in te voeren bijvoorbeeld op niveau van de voorzieningen of hulpdiensten. In de managementinformatie kan er worden gemeten/vergeleken ten opzichte van het huidige jaarplan (hoe staan we er voor?) maar ook ten opzichte van eerdere jaren.

De module MI-tijdregistratie

De module MI-tijdregistratie geeft rapportages m.b.t. activiteiten van de medewerkers die niet zijn toe te schrijven aan cliënten. Denk hierbij aan interne werkzaamheden zoals mailingen, promotionele activiteiten, maar ook cursussen en verlofuren. Al deze informatie kan op individueel gebruikersniveau bekeken worden maar ook op van te voren vastgestelde prestatie-afspraken.
Mogelijkheden
Binnen deze module heeft u onder andere de volgende mogelijkheden:

Welke managementoverzichten zijn er:


 • Cliëntcontacten van afgelopen jaren, onderverdeeld in maanden en verder te specificeren tot op week en dagniveau.
 • Cliëntenregistraties onderverdeeld in leeftijd, man/vrouw; in aantallen en percentages.
 • Overzicht van open- en gesloten dossiers.
 • Aantallen registraties op onderwerp of problematiek.
 • Aantallen gespreksverslagen op onderwerp of problematiek
 • Verstrekte voorzieningen per hoofdcategorie.
 • Registraties per gebruiker.
 • De caseload per gebruiker.
 • Gemiddelde tijdbesteding per klantcontact.
 • Aantal registraties gespecificeerd per actie.
 • Tijdbesteding per contact.
 • Registraties per contactwijze.
 • Acties in relatie tot aanbieder.
 • Alles wat u registreert kan worden weergegeven in rapportages.

BI-tools
Op dit moment zijn wij in gesprek met enkele relaties over de koppeling van Power-BI en QlikSense met het CRVS. In het CRVS kan ruime managementinformatie gegenereerd worden. Maar ook kijken we naar de mogelijkheid van een koppeling tussen BI-tools en het CRVS. Met BI-tools kunnen managementgegevens gemodelleerd en gevisualiseerd worden. Een BI-Dashboard biedt in één oogopslag een totaal verhaal van de managementinformatie.
Een BI-dashboard bestaat uit één pagina, ook wel een canvas genoemd, die gebruikmaakt van visuals om een verhaal te vertellen. Omdat het één pagina / dashboard bevat is het van belang dit dashboard goed te ontwerpen zodat het een overzicht biedt van belangrijke elementen van dat verhaal.