Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl
Cliëntregistratie- & Volgsysteem (CRVS)

Module Managementinformatie

De module ManagementInformatie biedt een breed scala aan managementrapportages en is feitelijk geen losstaande module maar is onlosmakelijk verbonden met de module Cliëntregistratie. Desondanks is het van belang deze module apart te noemen.

Elke registratie, elk contact, elke voorziening, elke actie, elke activiteit, alles dat wordt ingevoerd is later ook weer terug te halen in de vorm van overzichtelijk gepresenteerde Managementinformatie. Deze Informatie is met 1 druk op de knop op het scherm af te lezen, maar kan ook gemakkelijk worden ingelezen in Word en Excel. Zo zijn rapportages een fluitje van een cent.

Uitgebreide Excel rapportage.

In de eerdere versies van het CRVS wordt de MI getoond en gemaakt op verzoek. De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan een nieuwe en aangepaste methodiek van MI, te weten uitgebreide Excel rapportage. Alle relevante informatie, bijvoorbeeld alles over de mantelzorgers inclusief intake, of alle gespreksverslagen etc. etc., worden naar Excel geëxporteerd, waarna de gebruiker er zelf informatie uit kan filteren.

Jaarplan

Het jaarplan is een uitbreiding op de managementinformatie en geeft inzicht in prestatie versus budget. Iedere organisatie krijgt de mogelijkheid om het jaarplan in te voeren bijvoorbeeld op niveau van de voorzieningen of hulpdiensten. In de managementinformatie kan er worden gemeten/vergeleken ten opzichte van het huidige jaarplan (hoe staan we er voor?) maar ook ten opzichte van eerdere jaren.

Mogelijkheden
Binnen deze module heeft u onder andere de volgende mogelijkheden:

Het inzien van managementoverzichten van:
 • Cliëntcontacten van afgelopen jaren, onderverdeeld in maanden en verder te specificeren tot op week en dagniveau.
 • Cliëntenregistraties onderverdeeld in leeftijd, man/vrouw; in aantallen en percentages.
 • Overzicht van open- en gesloten dossiers.
 • Aantallen registraties op onderwerp of problematiek.
 • Aantallen gespreksverslagen op onderwerp of problematiek
 • Verstrekte voorzieningen per hoofdcategorie.
 • Registraties per gebruiker.
 • De caseload per gebruiker.
 • Gemiddelde tijdbesteding per klantcontact.
 • Aantal registraties gespecificeerd per actie.
 • Tijdbesteding per contact.
 • Registraties per contactwijze.
 • Acties in relatie tot aanbieder.
 • Alles wat u registreert kan worden weergegeven in rapportages.

De module MI-tijdregistratie geeft rapportages m.b.t. activiteiten van de medewerkers die niet zijn toe te schrijven aan cliënten. Denk hierbij aan interne werkzaamheden zoals mailingen, promotionele activiteiten, maar ook cursussen en verlofuren. Al deze informatie kan op individueel gebruikersniveau bekeken worden maar ook op van te voren vastgestelde prestatie-afspraken.