Module Managementinformatie
De module ManagementInformatie biedt een breed scala aan managementrapportages en is feitelijk geen losstaande module maar is onlosmakelijk verbonden met de module Cliëntregistratie. Desondanks is het van belang deze module apart te noemen.

Elke registratie, elk contact, elke voorziening, elke actie, elke activiteit, alles dat wordt ingevoerd is later ook weer terug te halen in de vorm van overzichtelijk gepresenteerde Managementinformatie. Deze Informatie is met 1 druk op de knop op het scherm af te lezen, maar kan ook gemakkelijk worden ingelezen in Word en Excel. Zo zijn rapportages een fluitje van een cent.

Mogelijkheden
Binnen deze module heeft u onder andere de volgende mogelijkheden:

Het inzien van managementoverzichten van:
 • Cliëntcontacten van afgelopen jaren, onderverdeeld in maanden en verder te specificeren tot op week en dagniveau.
 • Cliëntenregistraties onderverdeeld in leeftijd, man/vrouw; in aantallen en percentages.
 • Overzicht van open- en gesloten dossiers.
 • Aantallen registraties op onderwerp of problematiek.
 • Aantallen gespreksverslagen op onderwerp of problematiek
 • Verstrekte voorzieningen per hoofdcategorie.
 • Registraties per gebruiker.
 • De caseload per gebruiker.
 • Gemiddelde tijdbesteding per klantcontact.
 • Aantal registraties gespecificeerd per actie.
 • Tijdbesteding per contact.
 • Registraties per contactwijze.
 • Acties in relatie tot aanbieder.
 • Alles wat u registreert kan worden weergegeven in rapportages.

De module MI-tijdregistratie geeft rapportages m.b.t. activiteiten van de medewerkers die niet zijn toe te schrijven aan cliënten. Denk hierbij aan interne werkzaamheden zoals mailingen, promotionele activiteiten, maar ook cursussen en verlofuren. Al deze informatie kan op individueel gebruikersniveau bekeken worden maar ook op van te voren vastgestelde prestatie-afspraken.