Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Mantelzorgers

Vanzelfsprekend staat binnen deze module de Mantelzorger centraal. Deze module registreert alle activiteiten van mantelzorgers ten behoeve van cliënten.

Er kunnen uitgebreide intakegesprekken en gespreksverslagen worden ingevoerd, opdat men goed op de hoogte is van de persoonlijke situatie van de mantelzorger en zorgvrager.

Daarnaast wordt er gekoppeld met de cliënt, worden de hulpvragen en hulpacties geregistreerd en kunnen er meerdere dossiers aan de mantelzorger gekoppeld worden.

Zoals gebruikelijk in het CRVS wordt alle informatie weer omgezet naar uitgebreide, heldere managementinformatie.

Mogelijkheden
Binnen deze module zijn de belangrijkste mogelijkheden:
 • Het registeren van intakegesprekken
 • Het registeren van gespreksverslagen
 • Het koppelen van de mantelzorger aan een adviseur
 • Het koppelen van de mantelzorger aan de hulpvrager
 • Het koppelen van de mantelzorger aan een activiteit
 • Het koppelen van documenten aan de mantelzorger
 • Het koppelen van meerdere dossiers aan de mantelzorger
 • Bekijken van overzichten gesloten/open dossiers
 • Uitgebreide managementinformatie
Daarnaast bevat dit CRVS natuurlijk ook de onderdelen To-do, Cliënten, Hulpvragers, Informatie, Sociale Kaart, Gebruikers, Projecten, beheer, Overzichten, activiteiten, Groepen, Helpdesk, en desgewenst Vrijwilligers.
Mantelzorgwaarderingaanvragen
Mantelzorgwaardering
Onze API ten behoeve van de jaarlijkse mantelzorgwaarderingen (ofwel mantelzorgcomplimenten) biedt de mogelijkheid om aanvragen hiervoor eenvoudig in het CRVS toe te voegen. Dit kan u veel registratiewerk uit handen nemen. De API kan de aanvragen via uw eigen website of via onze mantelzorgwaarderingstool direct in het CRVS plaatsen.
Een aanvraag voor een mantelzorgwaardering kan dus op twee manieren worden gedaan:

 1. Direct via een in uw eigen website geplaatst formulier.
 2. Middels een door ons gemaakte webapplicatie (zie afbeelding). De webapplicatie kunt u inrichten zoals u wilt, kan in uw huisstijl worden opgemaakt en bevat naast het aanvraagformulier nog een informatiepagina en contactformulie. Het is in feite een kleine website die eenvoudig naast uw eigen website geplaats kan worden.

Na de invoer wordt de aanvraag direct en veilig via de API toegevoegd in het Cliëntvolgsysteem CRVS. De aanvraag wordt na verwerking getoond op de cliëntkaart en in overzichten.