Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Managementinformatie

De module Managementinformatie in het CRVS
Managementinformatie is belangrijk voor uw organisatie. Hiermee toont u aan hoe uw welzijnsorganisatie er toe doet.

De module ManagementInformatie biedt een breed scala aan managementrapportages en is feitelijk geen losstaande module maar is onlosmakelijk verbonden met het CRVS. Desondanks is het van belang deze module apart te noemen.

Elke registratie, elk contact, elke voorziening, elke actie, elke activiteit, alles dat wordt ingevoerd is later ook weer terug te halen in de vorm van overzichtelijk gepresenteerde Managementinformatie. Deze Informatie is met 1 druk op de knop op het scherm af te lezen, maar kan ook gemakkelijk worden ingelezen in Word en Excel. Zo zijn rapportages een fluitje van een cent.

Uitgebreide Excel rapportages

Alle relevante informatie, bijvoorbeeld alles over de mantelzorgers inclusief intake, of alle gespreksverslagen etc. etc., worden naar Excel geëxporteerd, waarna de gebruiker er zelf informatie uit kan filteren. Daarnaast kunnen er op verzoek speciale rapportages worden gegenereerd of standaard worden gemaakt.

De module MI-tijdregistratie

De module MI-tijdregistratie geeft rapportages m.b.t. activiteiten van de medewerkers die niet zijn toe te schrijven aan cliënten. Denk hierbij aan interne werkzaamheden zoals mailingen, promotionele activiteiten, maar ook cursussen en verlofuren. Al deze informatie kan op individueel gebruikersniveau bekeken worden maar ook op van te voren vastgestelde prestatie-afspraken.

Welke managementoverzichten zijn er:

 • Cliëntcontacten van afgelopen jaren, onderverdeeld in maanden en verder te specificeren tot op week en dagniveau.
 • Cliëntenregistraties onderverdeeld in leeftijd, man/vrouw; in aantallen en percentages.
 • Overzicht van open- en gesloten dossiers.
 • Aantallen registraties op onderwerp of problematiek.
 • Aantallen gespreksverslagen op onderwerp of problematiek
 • Verstrekte voorzieningen per hoofdcategorie.
 • Registraties per gebruiker.
 • De caseload per gebruiker.
 • Gemiddelde tijdbesteding per klantcontact.
 • Aantal registraties gespecificeerd per actie.
 • Tijdbesteding per contact.
 • Registraties per contactwijze.
 • Acties in relatie tot aanbieder.
 • Alles wat u registreert kan worden weergegeven in rapportages.

Koppeling CRVS met BI-tools
In het cliëntvolgsysteem CRVS kan, zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, ruime managementinformatie gegenereerd worden. Met een API-koppeling tussen het CRVS en Qlik Sense of Power-BI heeft u toegang tot veel meer. Met deze tools kunnen managementgegevens gemodelleerd en gevisualiseerd worden tot indrukwekkende, grafische managementinformatie. Voor een deel van onze relaties hebben wij middels de door ons gemaakte API een koppeling tussen het CRVS en Qlik Sense tot stand gebracht.

Lees verder >>
Qlik Sense is een prachtige aanvulling op het CRVS. De data-analyse-tool geeft de managementinformatie uit het CRVS op een heldere, grafisch zeer mooie manier weer en is eenvoudig aan de eigen wensen aan te passen.

Enkele enthousiaste reacties van onze relaties:

“Met het gebruik van Qlik Sense besparen we zeeën van tijd en hebben we op ieder willekeurig moment alle informatie voorhanden”.

“Dit is precies wat we zochten, hadden we veel eerder moeten doen”

“Bladwijzers maken van je eigen analyses; geweldig!”