Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

To-do

Wanneer er wordt ingelogd in het CRVS komt men terecht op de homepagina van het CRVS. Dit kan, wanneer er binnen een organisatie met verschillende afdelingen/projecten wordt gewerkt, de pagina zijn waar er eerst moet worden gekozen voor een afdeling (lees meer over afdelingen/projecten). Daarna wordt de startpagina van (een afdeling/project) binnen het CRVS getoond. Op deze pagina staan alle volgacties voor de gebruiker die inlogd. Volgacties zijn “Reminders” die aan registraties en/of gespreksverslagen kunnen worden toegevoegd. Dit wordt de to-do-list genoemd. Overigens is het mogelijk om deze startpagina niet een persoonlijke startpagina te laten zijn, maar een startpagina voor de gehele organisatie.

De To-do-lijst

Deze to-do-lijst kan worden onderverdeeld in verschillende volgacties:

1. To-do-lijst : De voor u bestemde volgacties.
2. To-do hulpvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, etc.: Dit zijn de volgacties op gespreksverslagen van hulpvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, etc.
3. Losse notities: Naast de volgacties staan er op de homepagina ook losse noties. Deze notities zijn vooral geschikt om te gebruiken als er een notie aan iemand wordt gericht zonder dat daar expliciet een cliënt bij is betrokken. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van een afspraak voor overleg etc.