Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Helpdesk

De module Helpdesk behelst 2 onderdelen:

Het aangeven van wensen/aanpassingen aan het CRVS

Hier is het mogelijk om aanvragen te doen voor aanpassingen aan het CRVS. Zoals bijvoorbeeld een veld laten toevoegen aan een intakeformulier. Voor dit soort aanpassingen wordt standaard een onderhoudscontract afgesloten. Aan de aanpassingen kunnen een prioriteit worden toegekend.

Wanneer er aanpassingen worden gewenst die meer ingrijpend zijn voor het systeem en een grotere urenbelasting betekenen wordt er door WMOMO contact opgenomen voor overleg en zo nodig wordt er voor de werkzaamheden een Fuctioneel Ontwerp gemaakt.
Frequently Asked Qeustions
Naast bestaande generieke handleidingen die in het CRVS te vinden zijn (Module Info) kunnen hier zelf onderwerpen worden ingevoerd en van informatie worden voorzien. Aan de onderwerpen kunnen categorieën worden toegekend, bijvoorbeeld Hulpdiensten, zodat in de overzichtspagina de onderwerpen worden gegroepeerd.