Wij hebben op dit moment een storing in onze telefonie. U kunt ons wel bellen op 06-14574048 of 06-26244145 of e-mailen: info@wmomo.nl

Training voor het Cliëntregistratie- & volgsysteem (CRVS)

Het CRVS is een zeer uitgebreid systeem dat tal van interessante mogelijkheden biedt. Om de mogelijkheden optimaal te benutten en de juiste informatie in en uit het systeem te krijgen achten wij het zeer wenselijk dat de gebruikers voldoende worden getraind.


Bij aanschaf van het CRVS behoort in ieder geval 1 trainingsdag, zodat uw medewerkers op een juiste wijze van start gaan. Deze training vindt in de regel vlak voor de definitieve ingebruikname van het CRVS plaats.

De trainingen vinden bij u op locatie plaats, tenzij u prijs stelt op een locatie elders in de regio. Uiteraard kunnen wij dat voor u regelen.
Reguliere training
Het is belangrijk dat er binnen een organisatie op een uniforme wijze gebruik maakt van het CRVS. Hoe uniformer men te werk gaat hoe waardevoller de uiteindelijk managementinformatie die u uit het CRVS kunt halen.

Om die reden bieden wij organisaties de mogelijkheid om periodiek de medewerkers te trainen in het gebruik van het CRVS. Natuurlijk kunt u deze training na verloop van tijd ook zelf verzorgen. Veelal kiezen organisaties (door hen zelf of door WMOMO) voor één trainingsmoment per jaar. Zo bent en blijft u verzekerd van goede, waardevolle informatie.

Gebruikersdagen
Wij organiseren regelmatig een gebruikersdag waar wij de nieuwste ontwikkelingen van het CRVS presenteren en demonstreren. Gezien de huidige ontwikkelingen verzorgen wij tegenwoordig meer online-demonstraties/training.

Online Demo's en demonstraties
Van onze systemen hebben wij online-demo's beschikbaar waar u logingegevens voor kunt aanvragen. Daarnaast houden wij, gezien de huidige ontwikkelingen, regelmatig online-demonstraties van onze systemen. U kunt natuurlijk ook persoonlijk een vrijblijvende demonstratie aanvragen.