Training van het Cliëntregistratie- & volgsysteem (CRVS)

Het CRVS is een zeer uitgebreid systeem dat tal van interessante mogelijkheden biedt. Om de mogelijkheden optimaal te benutten en de juiste informatie in en uit het systeem te krijgen achten wij het zeer wenselijk dat de gebruikers voldoende worden getraind.


Bij aanschaf van het CRVS behoort in ieder geval 1 trainingsdag, zodat uw medewerkers op een juiste wijze van start gaan. Deze training vindt in de regel vlak voor de definitieve ingebruikname van het CRVS plaats.

De trainingen vinden bij u op locatie plaats, tenzij u prijs stelt op een locatie elders in de regio. Uiteraard kunnen wij dat voor u regelen.
Reguliere training
Het is belangrijk dat men binnen uw organisatie op een uniforme wijze gebruik maakt van het CRVS. Hoe uniformer men te werk gaat hoe waardevoller de uiteindelijk managementinformatie die u het CRVS kunt halen.

Om die reden bieden wij de organisaties de mogelijk om periodiek de medewerkers te trainen in het gebruik van het CRVS. Veelal kiezen organisaties voor twee trainingsmomenten per jaar. Zo bent en blijft u verzekerd van goede, waardevolle informatie.

Gebruikersdagen
Daarnaast organiseren wij jaarlijks een gebruikersdag organiseren waar wij de nieuwste ontwikkelingen van het CRVS presenteren en demonstreren.