De module Beheer – Topnavigatie
Sinds kort bieden wij onze relaties de mogelijkheid om geheel zelfstandig de navigatie binnen het CRVS te beheren. Dit betekent dat één of meer aangewezen personen, de coördinatoren, zelf de verschillende menu-items kunnen aan- en uitzetten, de volgorde kunnen bepalen maar bijvoorbeeld ook de naamgeving kunnen aanpassen.

Het is echter vooral de mogelijkheid om per menuitem gebruiksrechten toe te kennen die deze update interessant maakt. Nu heeft men zelf in de hand wie wat mag zien en kan uitvoeren.

Meerdere participanten en gebruikersniveaus in het CRVS Het komt steeds vaker voor dat er binnen 1 organisatie meerdere locaties gebruik maken van het CRVS, zonder dat men inzicht mag hebben in ieders klanten.

Er is nu ook de mogelijkheid toegevoegd dat er op zowel het niveau van de participanten als op het gebruikersniveau toegang wordt verleend tot modules en onderdelen van modules.

Een voorbeeld:
Locatie A en B van een bepaalde organisatie maken beiden gebruik van hetzelfde CRVS. Locatie A en B zijn door de beheerder aangemerkt als participanten. Locatie A en Locatie B maken beiden gebruik van de module klanten maar hebben geen inzicht in elkaars klanten, omdat ze beiden zijn “Beperkt op participantenniveau". Deze optie is te beheren via deze nieuwe module.

Een ander voorbeeld:
Een sociaal wijkteam wil gebruik maken van het CRVS van organisatie A, maar men mag slechts een beperkt gedeelte van de modules en onderdelen van de modules gebruiken. Door een nieuw gebruikersniveau aan te maken - bijvoorbeeld Sociaal Team - en de modules zo te configureren dat het sociaal wijkteam bijvoorbeeld alleen maar gebruik mag maken van de module Klanten maar ook bínnen deze module restricties op te leggen, kun je exact bepalen wat het sociaal wijkteam te zien krijgt en van welke opties men gebruik kan maken.

De module Beheer – Topnavigatie maakt het dus gemakkelijker bepaalde gegevens af te schermen, zonder dat dit ten koste gaat van de werking van het systeem. Daarnaast kunnen grotere organisaties werken met één CRVS zonder dat de verschillende onderdelen inzicht hebben in elkaars klanten, noch in elkaars handelen.

Een API voor externe communicatie met het CRVS
We zijn hard bezig met de ontwikkeling van een API, waarmee externe, niet altijd door ons beheerde, websites gebruik kunnen maken van een afgebakend deel van de data binnen het CRVS. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het publiceren van vacatures op vacaturebanken, of aanbod van vrijwilligerswerk op bijvoorbeeld applicaties zoals de door ons ontwikkelde buurthulpcentrale.

Het CRVS Small
Het CRVS-Small is de kleinste versie van het Cliëntregistratie- & Volgsysteem. Deze bevat natuurlijk de Module Cliënten, maar ook de modules: Extern, Groepen en de standaard aanwezige modules zoals de Module Managementinformatie (MI), To-do, Gebruikers, Informatie, Beheer en Helpdesk CRVS. Uiteraard is deze versie op enig moment eenvoudig uit te breiden met onze andere modules.

De "Methode Zwolle"
De oorspronkelijke manier van registreren, waarbij onder andere per (klant)contact een aangeboden voorziening, een ondernomen actie, de aard van het contact en een tijdsbesteding wordt geregistreerd is door Zwolledoet!, uiteraard in nauwe samenwerking met ons, fors aangepast. vandaar de naam geving "Methode Zwolle"

De focus bij het registreren is meer komen te liggen bij het vastleggen van het onderwerp van de registratie en de aan deze registratie gekoppelde gespreksverslagen. Op deze manier is het eenvoudiger om te achterhalen waar de meeste aandacht naar uitgaat (onderwerpen) en hoeveel gesprekken daarop zijn gevolgd.

Uiteraard blijven de andere gegevens binnen de managementinformatie, zoals bijvoorbeeld de tijdsbesteding, de aard van het contact en met wie het contact is geweest, van kracht.