Het Cliëntregistratie- & Volgsysteem...
Inmiddels wordt het CRVS bij een nog steeds toenemend aantal organisaties in het gehele land gebruikt. Het CRVS heeft meer dan 900 gebruikers, verdeeld over welzijns- en vrijwilligersorganisaties, (informele)zorgorganisaties, organisaties die bijvoorbeeld ondersteunen in begeleid wonen, organisaties in de verslavingszorg, gemeenten en de lokale Sociale Dienst, maar ook thuiszorgorganisaties. We onderscheiden om die reden verschillende soorten CRVS, te weten voor:

 • Welzijnsorganisaties
 • Gemeenten (inclusief WMO-module)
 • Vrijwilligersorganisaties (+ vacaturebank)
 • Informele zorgorganisaties
 • Het CRVS Small
 • De CRVS-WebApp
 • Reïntegratie, Outplacement en Jobcoaches

 • In ontwikkeling:
 • Het CRVS voor thuiszorg / ZZP (inclusief webApp voor bijvoorbeeld tijdregistratie)


WMO Managementondersteuning ontwikkelt Registratiesoftware: Clientregistratiesystemen voor welzijnsorganisaties, sociaal team, informele zorg, WMO-loket: Het CRVS, crm software. Registratiesoftware, klantregistratie, sociaal team, registratiesysteem, registratie, crm, ict, langdurige zorg, vrijwilligerscentrale, steunpunt, vrijwilligersacademie, crvs, Wmo, sociaal netwerk, klantvolgsysteem, software zorg en welzijn, vrijwilliger, mantelzorg, informele zorg, managementinformatie, voorzieningen, systeem.

Het Sociale Netwerk en de "eigen kracht"
Het CRVS geeft inzicht in het Sociale Netwerk van uw cliënten. Wie is de arts, de mantelzorger, de veel ingezette vrijwilliger. Hoe zijn de familieleden en naasten betrokken. Kan er een beroep op hen of anderen gedaan worden? Het CRVS geeft hierin een duidelijk inzicht.

Aansluitingen op andere systemen
Het CRVS kan communiceren met websites en webApps en is uiteraard eenvoudig aan te sluiten op onze vrijwilligersvacaturebank, buurthulpcentrale of mantelzorgwaarderingsformulier.

Het CRVS is een applicatie waarmee uw altijd helder heeft:
 • Waar uw tijd en zorg naar uitgaat
 • Wat de situatie van uw cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers is
 • Wat de resultaten van uw inspanningen zijn