Module Jaarplan
Het jaarplan is een uitbreiding op de Module Managementinformatie en geeft inzicht in prestatie versus budget. —Iedere organisatie krijgt de mogelijkheid om het jaarplan in te voeren bijvoorbeeld op niveau van de voorzieningen of hulpdiensten. In de managementinfo kan er worden gemeten/vergeleken ten opzichte van het huidige jaarplan (hoe staan we er voor? ) maar ook ten opzichte van eerdere jaren.
Afbeelding?