Modules Welzijn
Het CRVS is niet alleen in te zetten binnen de zogenaamde WMO-loketten, maar zeker ook bij welzijnsorganisaties en informele zorgbedrijven waarvan de activiteiten, immers, zeer veel raakvlakken hebben met die van de WMO Loketten. Voor deze organisaties hebben wij het CRVS uitgebreid met een aantal extra Modules. Het hart van het systeem blijft ook voor de welzijnsorganisatie de Module Cliëntregistraties en de daarbij behorende Management Informatie. Hoewel het werk binnen de welzijnsorganisatie op veel vlakken overeenkomt zijn er ook duidelijke verschillen. Om die reden hebben wij een aantal, specifiek op de welzijnsorganisatie gerichte, extra modules ontwikkeld. Deze zijn:

DE MODULE VRIJWILLIGERS EN ACTIVITEITEN
Binnen deze module worden alle vrijwilligers geregistreerd en gekoppeld aan diensten/activiteiten t.b.v. cliënten waarvoor vrijwilligers worden ingezet.

DE MODULE HULPDIENSTEN
Binnen deze module worden de hulpdiensten geregistreerd en worden cliënten aan vrijwilligers gekoppeld.
DE MODULE EXTERNE RELATIES
Deze module behelst al wat nodig is om de externe relaties te registreren.

DE MODULE ALARMERING
Personenalarmering is een belangrijk onderdeel. Binnen deze module worden alle contracten geregistreerd en wordt er een koppeling met een betaalsysteem gerealiseerd, zodat er met een enkele druk op de knop gefactureerd kan worden.

DE MODULE GROEPEN
Groepen worden hier aangemaakt. Dit kan bijvoorbeeld een overleggroep zijn, maar andere groepsvormen zijn ook mogelijk. Door clienten, vrijwilligers en externe relaties aan een groep te koppelen kunnen er heel eenvoudige contacten worden onderhouden.

DE MODULE TIJDSCHRIJVEN
Omdat niet ieder gewerkt uur direct aan een cliënt is toe te schijven is de module tijdschrijven ontwikkeld. Mederwerkers hebben nu een goed inzicht in de verdeling van hun tijd over de verschillende activiteiten.

Vanzelfsprekend geldt dat bovenstaande ook in de MI terug te vinden zijn.